Strona główna
Dom
Tutaj jesteś
Dom Znaki informacyjne

Znaki informacyjne – kluczowy element informacji wizualnej

Data publikacji 28 maja, 2023


Znaki informacyjne są nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Towarzyszą nam każdego dnia zarówno na drodze, w miejscach publicznych, jak i w miejscach pracy. Ich zadaniem jest przede wszystkim ułatwienie poruszania się oraz wsparcie właściwego działania systemu komunikacji. Warto zatem poznać ich rodzaje i funkcje, aby być świadomym ich wartości i znaczenia.

Znaki informacyjne – co to są i do czego służą?

Znaki informacyjne można zdefiniować jako wizualne elementy, które mają na celu przekazanie określonej informacji. Używane są przede wszystkim do tego, by:

  • wskazać kierunek,

  • poinformować o istotnych informacjach lub przepisach,

  • ostrzec przed potencjalnymi zagrożeniami,

  • ukierunkować ruch,

  • ułatwić orientację w przestrzeni.

Znaki informacyjne są powszechnie stosowane zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich – przy drogach, w miejscach publicznych, miejscach pracy, a także na terenach prywatnych. Ich obecność ma istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa oraz bezpieczeństwa osób i mienia.

Rodzaje znaków informacyjnych

Znaki informacyjne można podzielić na kilka głównych grup w zależności od ich funkcji. Najbardziej powszechnymi grupami znaków informacyjnych są:

1. Znaki drogowe – mają na celu informowanie uczestników ruchu drogowego o warunkach panujących na drodze, przepisach, kierunkach oraz informacjach pomocnych w poruszaniu się (na przykład o lokalizacji miejscowości czy potrzebie użycia łańcuchów na koła). Znaki drogowe dzielą się na kilka podgrup, takich jak znaki ostrzegawcze, nakazu, zakazu, informacyjne i drogowe wskaźniki kierunkowe.

2. Znaki informacyjne używane w miejscach publicznych – mają na celu przekazanie informacji dotyczących obiektów użyteczności publicznej, takich jak np. urzędy, instytucje, obiekty kulturalne czy naukowe, punkty usługowe etc. Zazwyczaj są one zamieszczone na tablicach informacyjnych umieszczonych w pobliżu tych obiektów.

3. Znaki ewakuacyjne i przeciwpożarowe – ich zadaniem jest informowanie o obowiązujących środkach bezpieczeństwa pożarowego oraz wyznaczanie dróg ewakuacyjnych w przypadku zagrożenia – wskazują również na położenie urządzeń przeciwpożarowych oraz przewidzianych miejscach zgromadzeń przy ewakuacji.

4. Znaki bezpieczeństwa i higieny pracy – stosowane są przede wszystkim w celu informowania pracowników o niebezpieczeństwach wynikających z wykonywania obowiązków zawodowych oraz o wytycznych dotyczących odpowiednich środków ochrony.

Zastosowanie znaków informacyjnych – praktyczne przykłady

Jak już wspomniano, znaki informacyjne występują w różnych dziedzinach życia codziennego oraz w różnych miejscach. Oto kilka praktycznych przykładów ich zastosowań:

  • W sklepach i miejscach usługowych – znaki informacyjne mogą wskazywać na obowiązek zakrywania ust i nosa w czasie pandemii, informować o zasadach płatności czy oznaczać, gdzie znajdują się toalety czy punkt obsługi klienta.

  • W miejscach pracy i przemysłowych – takie znaki mogą wskazywać na strefy, w których obowiązuje obowiązkowe korzystanie z ochrony słuchu, masek czy okularów ochronnych, oznaczać punkty zbiórki czy informować o ochronie danych.

  • W szkołach i placówkach oświatowych – znaki informacyjne mogą wskazywać na obowiązek zachowania ciszy w bibliotekach, informować o zasadach używania sprzętu szkolnego czy oznaczać sale lekcyjne czy szatnie.

Rozważając potrzebę stosowania znaków informacyjnych (https://wimed.pl/products/znaki-informacyjne/) w przypadku swojego przedsiębiorstwa czy innego obiektu, warto przede wszystkim uwzględnić ich funkcję praktyczną oraz walor estetyczny, który wpłynie na budowanie pozytywnego wizerunku miejsca. Dobór odpowiednich znaków informacyjnych doda profesjonalizmu oraz zapewni sprawną, czytelną komunikację z użytkownikami przestrzeni.

Redakcja KDSklinkier

Nasza redakcja skupia się na architekturze, innowacyjnych projektach budowlanych oraz kreatywnym wystroju wnętrz. Zespół naszych ekspertów pasjonuje się pięknem formy i funkcji, dostarczając czytelnikom inspirujących historii, trendów i praktycznych porad.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

Jakie kwiaty