ZBROJENIE DO ZAPRAWY TRADYCYJNEJ MURFOR RND/Z-30-4

ZBROJENIE DO ZAPRAWY TRADYCYJNEJ MURFOR RND/Z-30-4 - 25 SZT.

Prefabrykowane belki zbrojeniowe, składające się z dwóch równoległych prętów, połączonych za pomocą
trzeciego, wygiętego sinusoidalnie.
Parametry techniczne stali używanej do produkcji zbrojenia:

  • min. wytrzymałość na zrywanie 550 N/mm2
  • granica plastyczności min. 500 N/mm2
  • wytrzymałość spawów na ścinanie min. 2500 N

Murfor® zwiększa wytrzymałość muru na ściskanie szczególnie w przypadku obciążeń granicznych.

  • Murfor® zwiększa sztywność budynków poprzez przewiązanie ścian nośnych z działowymi.
  • Murfor® oferuje nowe możliwości architektoniczne, np.:

- mury (elewacje, ogrodzenia) bez przewiązań

- mury podwójne

- eliminację tradycyjnych nadproży

- eliminację tradycyjnych wieńców

- zwiększenie odległości między dylatacjami (lub ich eliminację)

 

Zastosowanie Murfora® w murze daje nadzwyczajne efekty w zapobieganiu rysom i spękaniom.
Główne powody zarysowań murów to:

  • szkody górnicze
  • przekroczenie nośności muru na zginanie; ścinanie
  • skurcze, pełzanie i rozszerzenie się konstrukcji
  • nierównomierne osiadanie
  • trzęsienia ziemi, wibracje, wybuchy

Montaż Murfora® jest bardzo prosty w zaprawach tradycyjnych, jak i klejowych. Dodatkowym ułatwieniem
jest fakt, iż pręty nośne Murfora® są zawsze równoległe, a długość elementów tak dobrana, by nie
zakłócić rytmu murowania.

Minimalna szerokość muru wewn./ zewn. - 6,5/7,5 CM

Szerokość zbrojenia - 30 mm

Długość - 3050 mm

Średnica drutu - 4-3,75 mm