Impregnat Sarsil KLINKIER

Silikonowy środek do impregnacji klinkieru

 

SARSIL® klinkier jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.

DANE TECHNICZNE
Wygląd jednorodna bezbarwna lub słomkowa ciecz.
Rozcieńczanie gotowy do bezpośredniego użycia
Gęstość w 20°C ok. 0,82 g/ml
Lepkość w 20°C wg kubka Forda nr 4 ok. 11 s

 

PRZEZNACZENIE
SARSIL® klinkier jest nowoczesnym preparatem silikonowym przeznaczonym do impregnacji cegły i płytek klinkierowych na elewacjach, ogrodzeniach, murkach, słupkach itp. Impregnacja uszlachetnia i ożywia barwę, a efekt hydrofobowy zapewnia długotrwałą ochronę klinkieru przed niszczącym działaniem wilgoci. Zalecane jest przeprowadzenie próby aplikacyjnej do oceny ostatecznego efektu impregnacji. Preparat nie powoduje wybłyszczenia ani zmiany struktury powierzchni impregnowanej. W przypadku podłoży nisko-chłonnych nie należy pozostawiać nie wchłoniętej warstwy impregnatu. Nadmiar preparatu usunąć po 15 minutach od impregnacji.

SARSIL® klinkier:
• doskonale impregnuje powierzchnię klinkieru, nadając jej własności hydrofobowe,
• penetruje w podłoże, tworząc warstwę ochronną, odporną na czynniki atmosferyczne promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,
• zachowuje własności „oddechowe" podłoża,
• redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie elewacji pod wpływem opadów atmosferycznych,
• zwiększa mrozoodporność,
• uszlachetnia powierzchnię i intensyfikuje barwę,
• zmniejsza wykwity i zapobiega ich powstawaniu,
• zapobiega powstawaniu grzybów i porostów.