Fuga do spoinowania cegieł antracyt

Fuga do spoinowania cegieł - antracyt.

Fuga do spoinowania cegieł elewacyjnych, klinkierowych, ręcznie formowanych, płytek elewacyjnych oraz kamienia naturalnego.

Grupa zapraw M15 wg PN-EN 998-2

Uziarnienie: 0 - 1,0 mm

Wymagana głębokość spoiny: 15-20mm.

Wysoka wytrzymałość na ściskanie > 15 N/mm²

Zużycie: ok. 6 kg/1 m², zużycie może ulec zmianie za względu na format cegieł.