BAZOWA ZAPRAWA Z TRASEM DO MUROWANIA CEGIEŁ KLINKIEROWYCH I ELEWACYJNYCH

BAZOWA ZAPRAWA Z TRASEM DO MUROWANIA CEGIEŁ KLINKIEROWYCH I ELEWACYJNYCH O NASIĄKLIWOŚCI 3-8%

Bazowa zaprawa z trasem do murowania cegieł elewacyjnych i klinkierowych o nasiąkliwości 3-8%

Spoinowanie zaprawą SK lub SK-t w drugim cyklu roboczym.

Grupa zapraw M5 wg PN-EN 998-2

Uziarnienie: 0 - 2,0 mm

Właściwie dobrane komponenty zapraw i dodatek trasu minimalizują ryzyko powstania wykwitów solnych i wyługowań wapiennych.

Wysoka wytrzymałość na ściskanie > 5 N/mm²

Kolor: szary

Zużycie: ok. 43 - 53 kg/1 m² przy grubości muru 12 cm, może różnić sie w zależności od formatu cegły.